• 02165409243
  • 09121549058
  • فروش فوری

۱۴ هکتار زمین در رباط کریم

واقع در منطقه شهریار شهریار
حدود قیمت به تومان